โฮมสเตย์ ชิมโต๊ะสะเบือก

Spread the love

โฮมสเตย์ ชิมโต๊ะสะเบือก ชมวิถีชีวิตชุมชนชาวละเวื้อะ

        โฮมสเตย์ ชิมโต๊ะสะเบือก หากได้เอ๋ยชื่อไปแล้วไม่มีใครที่จะไม่รู้จักจังกวัดนี้ แม่ฮ่องสอน ชวนเที่ยวบ้านละอูบ กับทางที่พักโฮมสเตย์ ชิมโต๊ะสะเบือก ชมวิถีชีวิตชุมชนชาวละเวื้อะ บนยอดดอยสูง ทิวทัศน์สวยงาม สัมผัสวิถีวัฒนธรรม อัตลักษณ์เฉพาะชนเผ่าหมู่บ้านละอูบ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่บนยอดดอยสูง มีทิวทัศน์สวยงาม ชาวละเวื้อะ ( ลั๊วะ หรือ ละว้า ) ที่นี่…มีวิถีวัฒนธรรมต่างไปจากชาวไทยภูเขาเผ่าอื่น

        โดยทางด้านผู้ที่ได้ไปท่องเที่ยวครั้งนี้จะได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เช่น การสร้างที่อยู่อาศัย การแต่งกาย ประเพณี และพิธีกรรม ชาวบ้านยังคงใช้วิถีชีวิตสุดเรียบง่าย มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ หาชมได้ยาก และที่นี่ยังเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่ดีที่สุดในแม่ฮ่องสอนอีกด้วย บ้านละอูบ เป็นชุมชนชาติพันธุ์เลอเวื้อะ หรือละว้า ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่โดดเด่น ได้แก่ ผ้าทอละว้า เครื่องเงิน และกาแฟ มีโฮมสเตย์สำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการมาสัมผัสวิถีชีวิตที่มีความเรียบง่าย เป็นธรรมชาติ โดยชุมชนได้มีการพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างรายได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

หากเราเคยได้ยินชื่อก็จะรู้กกันว่า บ้านละอูบเดิมมีชื่อว่า โมซัมเบรียง หากว่าเรานั้นจะแปลความหมายนั้นก็คือ ภูเขาโมซัมเบรียง เดิมนั้นชาวละเวื้อะจะนับถือผี เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ แต่ปัจจุบันเมื่อความเจริญเข้ามาแทนที่ ความเชื่อต่าง ๆ เหล่านั้นก็ลดน้อยถอยลงไปตามกาลเวลา และการเปลี่ยนแปลง แต่ก็ยังคงวิถีชีวิตอันเรียบง่าย ที่ใครก็ตามได้สัมผัสแล้ว จะต้องรู้สึกประทับใจ

หากจะมามองถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวครั้งนี้ เช่น พักโฮมสเตย์ ชิมอาหารพื้นบ้านเมนูประจำของชาวละเวื้อ คือโต๊ะสะเบือก เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมประเพณีของชาวละเวื้อะ เช่นการรำดาบ การบรรเลงดนตรีเป่าเขาควาย ชมการผลิตงานหัตถกรรมจากกลุ่มทำเครื่องเงินละว้า กลุ่มผ้าทอละว้า กลุ่มกาแฟบ้านละอูบ เลือกซื้อกลับบ้าน เป็นของฝากของที่ระลึก

 

แหล่งที่มาของข่าวต่างประเทศ khaosod

ข่าวต่างประเทศ ทั่วโลก ข่าวด่วน ข่าวล่าสุด ข่าวกีฬา ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวต่างประเทศล่าสุด ข่าวบันเทิง ข่าวการเมือง ทุกชนิด